Konfiguracja poczty IMAP

połączenie nieszyfrowane:

– Serwer poczty przychodzącej : pop3.twojadomena.com lub bezpośrednio nasz serwer: ns0.ovh.net
Port przychodzący : 143

– Serwer poczty wychodzącej : smtp.twojadomena.com lub bezpośrednio nasz serwer : ns0.ovh.net
Port wychodzący : 587 (zamiast portu 25, który jest często blokowany przez ISP)

połączenie szyfrowane:

– Serwer poczty przychodzącej : ssl0.ovh.net
Port przychodzący : 993

– Serwer poczty wychodzącej : ssl0.ovh.net
Port wychodzący : 465 (zamiast portu 25, który jest często blokowany przez ISP)