ipconfig

ipconfig – pokazuje skróconą informację o interfejsach ipconfig /all – pokazuje wszystkie dane interfejsów sieciowych ipconfig /renew – odnawia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP ipconfig /release – zwalnia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP ipconfig /? albo ipconfig /...

Instalacja Chrome na Debianie

Debian 7. 1. Open a terminal window. 2. Type in the following commands then hit Enter after each. For 32-bit systems: wget -c https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_i386.deb sudo dpkg -i google-chrome-*.deb sudo apt-get install -f For 64-bit...

Alias AnyDesk

A fingerprint is like a key that ties your Machine to your alias (machine@ad). It is saved in the file %programdata%\AnyDesk\service.conf. You can make a backup copy of this file and restore it later to keep your alias and fingerprint after events such as...

Installing Guest Additions on Debian

Installing Guest Additions on Debian Follow these steps to install the Guest Additions on your Debian virtual machine: Zaloguj się jako root; Update your APT database with apt-get update; Install the latest security updates with apt-get upgrade; Install required...

Sticky Notes w systemie Windows 7

Przydatne skróty klawiszowe: Ctrl+B – pogrubienie Ctrl+I – kursywa Ctrl+U – podkreślenie Ctrl+T – przekreślenie Opcje justowania: Ctrl+L – wyrównanie do lewej Ctrl+E – wyśrodkowanie Ctrl+R – wyrównanie do prawej Wypunktowanie  Ctrl+Shift+L Notatki przechowywane są w:...