ipconfig

ipconfig – pokazuje skróconą informację o interfejsach ipconfig /all – pokazuje wszystkie dane interfejsów sieciowych ipconfig /renew – odnawia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP ipconfig /release – zwalnia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP ipconfig /? albo ipconfig /...

Alias AnyDesk

A fingerprint is like a key that ties your Machine to your alias (machine@ad). It is saved in the file %programdata%\AnyDesk\service.conf. You can make a backup copy of this file and restore it later to keep your alias and fingerprint after events such as...