• ipconfig – pokazuje skróconą informację o interfejsach
  • ipconfig /all – pokazuje wszystkie dane interfejsów sieciowych
  • ipconfig /renew – odnawia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP
  • ipconfig /release – zwalnia wszystkie dzierżawy adresu z DHCP
  • ipconfig /? albo ipconfig / – wyświetla komunikat pomocy
  • ipconfig /flushdns – czyści bufor programu rozpoznającego nazwy DNS
  • ipconfig /displaydns – wyświetla zapamiętane tłumaczenia DNS→IP