Przydatne skróty klawiszowe:

Ctrl+B – pogrubienie
Ctrl+I – kursywa
Ctrl+U – podkreślenie
Ctrl+T – przekreślenie

Opcje justowania:

Ctrl+L – wyrównanie do lewej
Ctrl+E – wyśrodkowanie
Ctrl+R – wyrównanie do prawej

Wypunktowanie  Ctrl+Shift+L

Notatki przechowywane są w:
%AppData%\Microsoft\Sticky Notes\StickyNotes.snt